Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2015

makemedie
stwierdziłam jasno i świadomie "pierdolę, piję"
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viapengin pengin
makemedie
1892 a059
Reposted fromTankistD TankistD viapengin pengin
makemedie
Moja mama kiedyś powiedziała, że w naszym życiu są tacy ludzie, których spotykamy za wcześnie lub za późno. Śmiałam się z tego, ale teraz widzę, że miała rację. Pozostaje tylko żałować, że czas ułożył się na waszą niekorzyść.
Reposted fromskognymfe skognymfe viapengin pengin
6842 9512 500

calipornnia:

Delete this of the Internet

Reposted fromknightowlkayla knightowlkayla viapengin pengin

August 23 2014

makemedie
4983 8577
Reposted fromwetryagain wetryagain viapoche poche
0176 beda 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry

August 07 2014

makemedie
1125 465a
Reposted fromBuena Buena viapoche poche
0415 cdd5

she’s a real gem!

Reposted fromtayfun tayfun viapoche poche
makemedie
makemedie
Urodziłam się zbyt wrażliwa, zbyt dumna, ale też zbyt krucha.

Life is so hard when your best friend is a 9.5/10 and you’re a strong 4 with the right filter and lighting

Reposted fromanananana anananana viahelpmeimhungry helpmeimhungry
makemedie
Reposted frombiru biru viahelpmeimhungry helpmeimhungry
makemedie
8097 9845
Reposted fromheldupowy heldupowy viahelpmeimhungry helpmeimhungry
makemedie
To nie tak, że jesteś złym człowiekiem. Robisz tylko złe rzeczy, bo jesteś smutny. Każdy kto jest smutny robi złe rzeczy, bo chcę się odpłacić za swoje cierpienie.
— ***
makemedie
2457 1d3a
Reposted fromzatora zatora viainsanedreamer insanedreamer
makemedie
4878 0113
Reposted frombrevis brevis viainsanedreamer insanedreamer
makemedie
Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko

August 03 2014

0400 43cb
Reposted fromotepienie otepienie viaMyBlackWings MyBlackWings
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl